Cổng thông tin hợp nhất kiến thức & tài liệu về LGBTI của Việt Nam.

Những tài liệu được biên soạn, kết hợp biên soạn hoặc sưu tầm bởi Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Trung tâm ICS. Các tài liệu này được cấp phép tải về miễn phí (trừ một số sách được bán).

Hero image

Tài liệu nổi bật

Đóng góp tài liệu cho Thư viện LGBT

Thư viện LGBT hoan nghênh những đóng góp của bạn! Nếu bạn có nhu cầu đăng tải tài liệu của mình lên trang thuvien.lgbt, vui lòng truy cập link sau.

Gửi tài liệu

Bạn cần giải đáp những thắc mắc?

Tuyển tập gần 100 câu hỏi pháp lý được cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính thắc mắc nhiều nhất, được giải đáp ngắn gọn, kèm giải thích để người đọc tham khảo.

Đặt câu hỏi