Sổ tay dành cho đại biểu dân cử

Sổ tay cung cấp những lời khuyên thiết thực, những công cụ và tài liệu được thiết kế để hỗ trợ nhà làm luật để thực thi hoạt động đại diện và lập pháp của mình, và giám sát những hoạt động giúp thúc đẩy quyền và hòa nhập của người LGBTI.

 • Tác giả
  UNDP
 • Năm xuất bản
  2017
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -