Sự tham gia của người chuyển giới vào quá trình vận động chính sách cho dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính ở Việt Nam

Đây là nghiên cứu định lượng nhằm tìm hiểu những yếu tố cản trở và thúc đẩy tác động đến người chuyển giới khi tham gia vận động chính sách cho Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính. Từ đó, nghiên cứu góp phần cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ cho cơ quan nhà nước và các bên quan tâm khi định hướng, lập kế hoạch nhằm huy động sự quan tâm và tham gia hiệu quả của cộng đồng trong việc vận động chính sách cho người chuyển giới và quyền LGBTIQA+ tại Việt Nam.

 • Tác giả
  IT'S T TIME
 • Năm xuất bản
  2023
 • Lĩnh vực
  Pháp lýChính trị
 • Đối tượng
  Tổ chức dân sự xã hộiCơ quan nhà nướcNgười trẻ