Hiện trạng trải nghiệm y tế và nhu cầu chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở Việt Nam

Nghiên cứu, thông qua phương pháp điều tra trực tuyến và phỏng vấn sâu, tìm hiểu về trải nghiệm tiếp cận các dịch vụ y tế, bao gồm sự dụng hoocmon và phẫu thuật của người chuyển đổi giới tính, cũng như các nhu cầu về y tế, tâm lý và pháp luật của cộng đồng người chuyển giới nói chung.

 • Tác giả
  iSEE
 • Năm xuất bản
  2018
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Đối tượng
  Cơ quan nhà nước