Những tài liệu này được biên soạn, kết hợp biên soạn hoặc sưu tầm bởi Viện iSEETrung tâm ICS được cấp phép tải về miễn phí.

Việc sử dụng, chia sẻ, in ấn, trích dẫn lại một phần hay toàn bộ các tài liệu này cần được nêu nguồn, và luôn luôn với mục đích phi lợi nhuận.

Bạn muốn đóng góp tài liệu cho Thư viện LGBT?

Gửi tài liệu
Tất cả 107 tài liệu.
Sắp xếp

Với quan điểm cộng đồng người LGBTIQ+ xứng đáng được đối xử với những tiêu chuẩn báo chí phổ quát, như khách quan, chính xác, liêm chính, tôn trọng, bản hướng dẫn này được xây dựng với mục tiêu để những câu chuyện của cộng đồng LGBTIQ+ có thể được kể một cách chân thực và tôn trọng nhất.

Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam xây dựng nhằm cung cấp góc nhìn tổng quan về kinh nghiệm áp dụng pháp luật đối với người chuyển đổi giới ở các nước, bao gồm các thủ tục chuyển đổi giới tính và tác động pháp lý lên vấn đề nhân thân và tài sản của cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính. Dựa trên tổng quan này, báo cáo đưa ra những khuyến nghị cụ thể để các nhà lập pháp ở Việt Nam xem xét khi xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính.

Cẩm nang

Quyền của tôi

iSEE, ICS2023

Quyền của tôi - Những gì bạn cần biết về pháp luật và quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam

The 17 SDGs lay out a framework for States to work towards the development of a healthy and sustainable society, economy, and environment. This spotlight report contributes to monitoring SDG implementation to acquire a holistic understanding of Vietnam’s work in the advancement of SDGs. It works to ensure that Vietnam achieves Agenda 2030 with the participation and inclusion of all stakeholders, including the LGBTIQ community, to ensure that the implementation of Agenda 2030 is sustainable, inclusive, and “leaves no one behind”.

Đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên trong nước tập trung tìm hiểu vấn đề bạo lực trên cơ sở giới và xu hướng tính dục ở cộng đồng LGBTIQ+. Nghiên cứu cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về thực trạng bạo lực ở các nhóm nhỏ thuộc cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam cũng như các yếu tố trải nghiệm xã hội có liên hệ với từng loại bạo lực.

"Có phải bởi vì tôi là LGBTI?" là một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện iSEE nhằm đưa ra những thông tin chính xác về thực trạng Phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục, bản dạng giới và đặc điểm giới tính tại Việt Nam.

Đây là nghiên cứu định lượng nhằm tìm hiểu những yếu tố cản trở và thúc đẩy tác động đến người chuyển giới khi tham gia vận động chính sách cho Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính. Từ đó, nghiên cứu góp phần cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ cho cơ quan nhà nước và các bên quan tâm khi định hướng, lập kế hoạch nhằm huy động sự quan tâm và tham gia hiệu quả của cộng đồng trong việc vận động chính sách cho người chuyển giới và quyền LGBTIQA+ tại Việt Nam.

Giải đáp những thắc mắc và gợi ý cách ứng xử cho cha mẹ của những người đồng tính, song tính. Tài liệu viết bởi Hội phụ huynh người đồng tính và chuyển giới (PFLAG).

Nghiên cứu

Thực trạng Sức khỏe của Cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam

Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng2023

Đây là khảo sát nghiên cứu định lượng đầu tiên tại Việt Nam với mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan về hành vi nguy cơ, tình trạng sức khỏe, trải nghiệm và rào cản tiếp cận dịch vụ y tế, và chất lượng cuộc sống của cộng đồng LGBTIQ+.

Giải đáp những thắc mắc và gợi ý cách ứng xử cho cha mẹ của những người chuyển giới. Tài liệu viết bởi Hội phụ huynh người đồng tính và chuyển giới (PFLAG).