Tình trạng cộng đồng LGBTI tại Việt Nam - UPR chu kì 3

Tổng hợp các vấn đề xã hội và pháp lý mà cộng đồng LGBTI tại Việt Nam đang gặp phải, cũng như các khuyến nghị cho kỳ Kiểm điểm Định kì Phổ quát (UPR) lần thứ 3 của Việt Nam.

 • Tác giả
  iSEE
 • Năm xuất bản
  2018
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -