Tìm hiểu và sáng lập một thang đo về sự Tự kì thị ở cộng đồng LGBTIQ+ trẻ trong bối cảnh Việt Nam (ISSL+)

Đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên trong nước sử dụng phương pháp hỗn hợp để tìm hiểu và sáng lập một thang đo lường về sự tự kì thị ở cộng đồng LGBTIQ+ trẻ. Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn sâu rộng về đa dạng các khía cạnh của sự tự kì thị với ảnh hưởng đặc thù từ các giá trị văn hoá và tư tưởng Việt.

 • Tác giả
  Trịnh Đình Minh Việt và cộng sự
 • Năm xuất bản
  2022
 • Lĩnh vực
  Giáo dục
 • Đối tượng
  Người trẻTổ chức dân sự xã hộiGia đình