Tác động của COVID-19 đến cuộc sống và nhu cầu của người LGBTI+

Tổng hợp những phát hiện chính từ khảo sát trực tuyến về ảnh hưởng của COVID-19 tới người LGBTI+ tại Việt Nam. Khảo sát tìm hiểu ảnh hưởng của COVID-19 tới thu nhập, công việc, gia đình, sức khỏe, tiếp cận y tế và thăm dò nhu cầu nhận hỗ trợ của cộng đồng.

 • Tác giả
  iSEE
 • Năm xuất bản
  2020
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -