Kiến nghị - bổ sung nội dung bảo vệ quyền bình đẳng của người LGBT trong bộ luật lao động sửa đổi

Tình trạng phân biện đối xử trong lĩnh vực lao động đối với người LGBT tại Việt Nam, và kiến nghị bổ sung nội dung bảo vệ quyền bình đẳng cho người LGBT trong Luật Lao động sửa đổi.

 • Tác giả
  iSEE
 • Năm xuất bản
  2017
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -