Tiêu chuẩn thực hành cho doanh nghiệp: chống phân biệt đối xử với người LGBT

5 tiêu chuẩn thực hành để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc giải quyết vấn đề chống phân biệt đối xử với người LGBTI, được xây dựng dựa trên Bộ Nguyên tắc Hướng dẫn Liên Hợp Quốc về Doanh nghiệp và Quyền Con người của Liên Hợp Quốc, với sự hợp tác cùng Viện Quyền Con người và Doanh nghiệp cũng như góp ý từ hàng trăm công ty từ các lĩnh vực đa dạng khác nhau trên toàn thế giới.

 • Tác giả
  UN OHCHR
 • Năm xuất bản
  2017
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  Doanh nghiệp