Phân tích bối cảnh phong trào LGBTI tại Việt Nam

Báo cáo phân tích về bối cảnh thế giới, bao gồm phân tích về luật nhân quyền quốc tế, không gian xã hội dân sự, nguồn tài trợ, tác động của COVID-19, v.v. Báo cáo cũng phân tích về phong trào LGBTI ở Việt Nam, bao gồm lịch sử, bối cảnh hiện tại, các hoạt động vận động chính sách và đưa ra phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT).

 • Tác giả
  COC Hà Lan
 • Năm xuất bản
  2021
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -