Tài liệu lễ công bố báo cáo đánh giá tác động kinh tế của chính sách về hôn nhân cùng giới tại Việt Nam

Tài liệu gồm phần tóm lược báo cáo nghiên cứu và bài trình bày của nhóm nghiên cứu tại lễ công bố báo cáo. Nghiên cứu chỉ ra các tác động của việc công nhận hôn nhân cùng giới tại Việt Nam có thể được nhìn nhận là đáng kể, đa chiều và được thụ hưởng bởi toàn bộ xã hội chứ không riêng nhóm người LGBT.

 • Tác giả
  iSEE & VESS
 • Năm xuất bản
  2021
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -