Tờ thông tin về liên giới tính

Tờ thông tin cung cấp các nội dung cơ bản về liên giới tính, bao gồm các câu hỏi về định nghĩa, toàn vẹn cơ thể, phân biệt đối xử, bảo vệ và biện pháp phục hồi, những thay đổi tích cực và gợi ý hành động.

 • Tác giả
  Intersex Asia, dịch bởi Trung tâm ICS
 • Năm xuất bản
  2020
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -