Thực trạng xây dựng mối quan hệ lãng mạn của người vô tính tại Việt Nam

Nghiên cứu tìm hiểu về thực trạng xây dựng mối quan hệ lãng mạn của người vô tính trên ba phương diện chính: tình yêu, tình dục và hôn nhân, đồng thời phân tích những định kiến, hành vi phân biệt đối xử đối với người vô tính. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính với 35 người tham gia phỏng vấn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Tác giả
  Asexual in Vietnam
 • Năm xuất bản
  2020
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -