Kinh nghiệm Quốc tế về quyền nhân thân và tài sản của người chuyển đổi giới

Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam xây dựng nhằm cung cấp góc nhìn tổng quan về kinh nghiệm áp dụng pháp luật đối với người chuyển đổi giới ở các nước, bao gồm các thủ tục chuyển đổi giới tính và tác động pháp lý lên vấn đề nhân thân và tài sản của cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính. Dựa trên tổng quan này, báo cáo đưa ra những khuyến nghị cụ thể để các nhà lập pháp ở Việt Nam xem xét khi xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính.

 • Tác giả
  UNDP
 • Năm xuất bản
  2023
 • Lĩnh vực
  Pháp lýChính trị
 • Đối tượng
  Cơ quan nhà nướcTổ chức dân sự xã hội