Tôi nghe nói nước ngoài có các hình thức chung sống có đăng ký, kết hợp dân sự giữa hai người cùng giới. Việt Nam có thừa nhận những hình thức này không?

Không. Hiện tại pháp luật Việt Nam chỉ thừa nhận hình thức hôn nhân để pháp lý hóa mối quan hệ giữa hai người.

Ở một số nước (khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ), chung sống có đăng ký, hoặc kết hợp dân sự là một hình thức tương tự như hôn nhân, áp dụng riêng cho các cặp đôi cùng giới. Các cặp đôi này đăng ký với cơ quan nhà nước để hợp pháp hóa việc chung sống với nhau và hưởng các quyền, nghĩa vụ tương tự như hôn nhân của các cặp khác giới.

Một số người nhận xét đây là hình thức "bình đẳng nhưng tách biệt", nghĩa là vẫn có sự bất bình đẳng. Tuy nhiên nhìn nhận khách quan thì kết hợp dân sự, chung sống có đăng ký vẫn là một bước tiến và nỗ lực của các quốc gia để bảo vệ quyền hợp pháp cho người đồng tính.
 

Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

(...)