Nếu lễ cưới của tôi bị phạt hành chính thì sao?

Nếu chính quyền xử phạt hành chính bạn, và viện dẫn Điểm e, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 87/2001/NĐ-CP (hoặc điều khoản tương tự nếu có) và Khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, bạn hãy giải thích hai bạn không hề “kết hôn” mà chỉ “tổ chức đám tiệc.” Quy định phạt việc kết hôn giữa những người cùng giới tính trong Nghị định 87 cũng đã bị bãi bỏ trong Nghị định 110/NĐ-CP-2013.

Bạn cũng có quyền khiếu nại quyết định xử phạt hành chính như ở trường hợp Câu hỏi số 9

Bạn có thể tìm trung tâm tư vấn phù hợp hoặc Viện iSEE, Trung tâm ICS để trao đổi cụ thể hơn.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

(...)

6. Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này.