Tôi bị gia đình ép kết hôn với người khác giới, tôi phải làm sao?

Đứng từ góc độ luật pháp, không ai có quyền ép buộc bạn phải kết hôn trái ý muốn. Việc kết hôn với người mà bạn không muốn mới chính là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt và buộc chấm dứt mối quan hệ.

Đứng từ góc độ gia đình, bạn cần khẳng định rõ với gia đình bạn là người trưởng thành và có quyền quyết định việc kết hôn hay không của mình. Đồng thời nhấn mạnh việc kết hôn giả tạo, lừa dối không mang lại hạnh phúc cho chính hai người trong cuộc và cho cả gia đình hai bên.

Bạn có thể tìm trung tâm tư vấn phù hợp hoặc Viện iSEE, Trung tâm ICS để trao đổi cụ thể hơn.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

(...)