Nếu chúng tôi bị yêu cầu cam kết không “tái phạm” hoặc phải chấm dứt quan hệ thì sao?

Bạn cần khẳng định mối quan hệ của hai người bạn là tự nguyện, giữa hai người trưởng thành nên hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Bạn có thể yêu cầu được biết căn cứ pháp lý, quy định pháp luật nào của Việt Nam yêu cầu hai người đồng tính phải chấm dứt mối quan hệ.

Nếu người ta phân tích mối quan hệ của hai bạn là trái truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội, bạn hãy yêu cầu cho biết quy định pháp luật nào nói rằng mối quan hệ của người đồng tính là trái văn hóa, đạo đức. Nếu không có căn cứ pháp lý, thì bạn cần khẳng định việc yêu thương, chung sống với nhau là quyền mưu cầu hạnh phúc cơ bản của mỗi người. Mọi người đều có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Mọi hành vi chia tách, can thiệp vào mối quan hệ đều là vi phạm quyền riêng tư và quyền con người.

Bạn có thể tìm trung tâm tư vấn phù hợp hoặc Viện iSEE, Trung tâm ICS để trao đổi cụ thể hơn. Tham khảo thêm các Câu hỏi trước.