Những tài liệu này được biên soạn, kết hợp biên soạn hoặc sưu tầm bởi Viện iSEETrung tâm ICS được cấp phép tải về miễn phí.

Việc sử dụng, chia sẻ, in ấn, trích dẫn lại một phần hay toàn bộ các tài liệu này cần được nêu nguồn, và luôn luôn với mục đích phi lợi nhuận.

Bạn muốn đóng góp tài liệu cho Thư viện LGBT?

Gửi tài liệu
Tất cả 99 tài liệu.
Sắp xếp
Nghiên cứu

Thực trạng Sức khỏe của Cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam

Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng2023

Đây là khảo sát nghiên cứu định lượng đầu tiên tại Việt Nam với mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan về hành vi nguy cơ, tình trạng sức khỏe, trải nghiệm và rào cản tiếp cận dịch vụ y tế, và chất lượng cuộc sống của cộng đồng LGBTIQ+.

The 17 SDGs lay out a framework for States to work towards the development of a healthy and sustainable society, economy, and environment. This spotlight report contributes to monitoring SDG implementation to acquire a holistic understanding of Vietnam’s work in the advancement of SDGs. It works to ensure that Vietnam achieves Agenda 2030 with the participation and inclusion of all stakeholders, including the LGBTIQ community, to ensure that the implementation of Agenda 2030 is sustainable, inclusive, and “leaves no one behind”.

"Có phải bởi vì tôi là LGBTI?" là một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện iSEE nhằm đưa ra những thông tin chính xác về thực trạng Phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục, bản dạng giới và đặc điểm giới tính tại Việt Nam.

Đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên trong nước tập trung tìm hiểu vấn đề bạo lực trên cơ sở giới và xu hướng tính dục ở cộng đồng LGBTIQ+. Nghiên cứu cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về thực trạng bạo lực ở các nhóm nhỏ thuộc cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam cũng như các yếu tố trải nghiệm xã hội có liên hệ với từng loại bạo lực.

Nghiên cứu định tính tham vấn người chuyển giới và đa dạng giới nhằm góp phần mang đến bức tranh toàn cảnh về đời sống của cộng đồng này, cũng như đem tới các quan điểm, đề xuất từ phía cộng đồng dành cho dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính (CĐGT). Nghiên cứu giúp đảm bảo sự tham gia và quyền của cộng đồng cũng như đóng góp cho tính thực tiễn của dự thảo Luật CĐGT.

This policy brief summarizes findings from the Economic Impacts of Same-sex Marriage Report and details specific policy changes needed regarding same-sex marriage and LGBT people. (VESS & iSEE, 2022)

This 4-pager summarizes the Economic Impacts of Same-sex Marriage Report in key sections: research question and research method, theoretical framework, findings, conclusion and recommendations (VESS & iSEE, 2022).

Đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên trong nước sử dụng phương pháp hỗn hợp để tìm hiểu và sáng lập một thang đo lường về sự tự kì thị ở cộng đồng LGBTIQ+ trẻ. Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn sâu rộng về đa dạng các khía cạnh của sự tự kì thị với ảnh hưởng đặc thù từ các giá trị văn hoá và tư tưởng Việt.

Tờ thông tin

Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI - Tóm tắt giai đoạn thí điểm

Nhóm làm việc về Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI2022

Bộ chỉ số hòa nhập LGBTI là một sáng kiến do UNDP toàn cầu phát triển nhằm đo lường sự hòa nhập của người LGBTI trên năm lĩnh vực chiến lược bao gồm sức khoẻ, giáo dục, an toàn cá nhân và bạo lực, sự tham gia vào đời sống chính trị và dân sự và phát triển kinh tế. Bộ chỉ số nhằm cung cấp bằng chứng cho các chương trình, chính sách và đầu tư nhằm thúc đẩy quyền và sự hòa nhập của người LGBTI. Tại Việt Nam, UNDP phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S. CDC) và Nhóm làm việc về Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI cùng thực hiện thí điểm Bộ chỉ số.

Nghiên cứu

Kỷ yếu hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về hôn nhân cùng giới”

iSEE, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Trung tâm Luật châu Á thuộc Trường Luật, Đại học Melbourne2022

Sách kỷ yếu tổng hợp 22 bài viết khoa học cho hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về hôn nhân cùng giới” tháng 12/2021. Các bài viết xoay quanh chủ đề Hôn nhân cùng giới ở các quốc gia; Khung pháp lý hiệu quả cho hôn nhân cùng giới; Kết hợp dân sự, kết đôi có đăng ký, quan hệ gia đình cho các cặp đôi cùng giới; Tác động xã hội, kinh tế và văn hóa của hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới; và Hôn nhân của người chuyển giới.