Hướng dẫn dành cho nhà báo viết về cộng đồng LGBTIQ+

Với quan điểm cộng đồng người LGBTIQ+ xứng đáng được đối xử với những tiêu chuẩn báo chí phổ quát, như khách quan, chính xác, liêm chính, tôn trọng, bản hướng dẫn này được xây dựng với mục tiêu để những câu chuyện của cộng đồng LGBTIQ+ có thể được kể một cách chân thực và tôn trọng nhất.

 • Tác giả
  iSEE
 • Năm xuất bản
  2024
 • Lĩnh vực
  Giáo dụcChính trị
 • Đối tượng
  Doanh nghiệpNgười trẻTổ chức dân sự xã hội