Thực trạng bạo lực trên cơ sở giới và xu hướng tính dục với người LGBTIQ+ tại Việt Nam và các yếu tố liên quan

Đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên trong nước tập trung tìm hiểu vấn đề bạo lực trên cơ sở giới và xu hướng tính dục ở cộng đồng LGBTIQ+. Nghiên cứu cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về thực trạng bạo lực ở các nhóm nhỏ thuộc cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam cũng như các yếu tố trải nghiệm xã hội có liên hệ với từng loại bạo lực.

 • Tác giả
  Doanh nghiệp xã hội Hải Đăng
 • Năm xuất bản
  2023
 • Lĩnh vực
  Giáo dục
 • Đối tượng
  Tổ chức dân sự xã hộiCơ quan nhà nướcNgười trẻGia đình