Tham vấn cộng đồng người chuyển giới và đa dạng giới về dự thảo luật chuyển đổi giới tính

Nghiên cứu định tính tham vấn người chuyển giới và đa dạng giới nhằm góp phần mang đến bức tranh toàn cảnh về đời sống của cộng đồng này, cũng như đem tới các quan điểm, đề xuất từ phía cộng đồng dành cho dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính (CĐGT). Nghiên cứu giúp đảm bảo sự tham gia và quyền của cộng đồng cũng như đóng góp cho tính thực tiễn của dự thảo Luật CĐGT.

 • Tác giả
  IT’S T TIME, iSEE
 • Năm xuất bản
  2022
 • Lĩnh vực
  Pháp lý
 • Đối tượng
  Người trẻTổ chức dân sự xã hộiCơ quan nhà nước