Economic Impacts of Same-Sex Marriage in Vietnam – Policy Brief

This policy brief summarizes findings from the Economic Impacts of Same-sex Marriage Report and details specific policy changes needed regarding same-sex marriage and LGBT people. (VESS & iSEE, 2022)

 • Tác giả
  VESS, iSEE
 • Năm xuất bản
  2022
 • Lĩnh vực
  Pháp lýChính trị
 • Đối tượng
  Doanh nghiệpTổ chức dân sự xã hộiCơ quan nhà nước