Economic Impacts of Same-Sex Marriage in Vietnam – Executive Summary

This 4-pager summarizes the Economic Impacts of Same-sex Marriage Report in key sections: research question and research method, theoretical framework, findings, conclusion and recommendations (VESS & iSEE, 2022).

 • Tác giả
  VESS, iSEE
 • Năm xuất bản
  2022
 • Lĩnh vực
  Pháp lýChính trị
 • Đối tượng
  Doanh nghiệpTổ chức dân sự xã hộiCơ quan nhà nước