Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI - Tóm tắt giai đoạn thí điểm

Bộ chỉ số hòa nhập LGBTI là một sáng kiến do UNDP toàn cầu phát triển nhằm đo lường sự hòa nhập của người LGBTI trên năm lĩnh vực chiến lược bao gồm sức khoẻ, giáo dục, an toàn cá nhân và bạo lực, sự tham gia vào đời sống chính trị và dân sự và phát triển kinh tế. Bộ chỉ số nhằm cung cấp bằng chứng cho các chương trình, chính sách và đầu tư nhằm thúc đẩy quyền và sự hòa nhập của người LGBTI. Tại Việt Nam, UNDP phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S. CDC) và Nhóm làm việc về Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI cùng thực hiện thí điểm Bộ chỉ số.

 • Tác giả
  Nhóm làm việc về Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI
 • Năm xuất bản
  2022
 • Lĩnh vực
  Y tếPháp lýChính trịGiáo dục
 • Đối tượng
  Tổ chức dân sự xã hộiCơ quan nhà nước